Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 61, juni 2017

Goed voorbeeld doet goed volgen. In deze uitgave van ‘Zusters’ draait het om bezieling en goede voorbeelden. Aangestoken door de ‘koorts’ die er in Tilburg heerste rondom het bezoek van koning Willem-Alexander op Koningsdag hebben we er ook een vleugje oranje aan toegevoegd.
 
“Ieder van ons ziet iets van een visioen en ziet iets van wat er in de wereld eigenlijk gedaan zou moeten worden. Daarmee gaan we aan de slag. Onderweg is het verrijkend om te kunnen leren van voorbeelden. Te leren van mensen, van vroeger en nu, die licht verspreiden. Zoals Vincent, 400 jaar geleden,” schrijft Marieke van de Ven van het Vincent de Paul Center in haar overweging bij het jubileumjaar van de Vincentiaanse Familie.
 
Hoop in benarde tijden
In maart jl. sprak prof. dr. Ernst Hirsch Ballin in het Ontmoetingscentrum aan de Oude Dijk over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Ook hij haalde voorbeelden aan van mensen die, tegen de stroom in, trouw bleven aan hun geloof.
 
Vrouwelijke voorbeelden van barmhartigheid
“Wij blijven werken aan een menselijker wereld,” zegt Zr. Mariëtte Kinker in de rubriek Ons charisma. Haar uitspraak raakt de essentie van het geloof dat de Zusters van Liefde bezielt. In deze rubriek vertelt zij over de ontdekkingsreis naar vrouwelijke voorbeelden van barmhartigheid, die ze samen met de Beweging van Barmhartigheid organiseert. 
 
Het werkbezoek van de koning
In aanloop naar Koningsdag 2017 bereidde heel Tilburg zich voor op de komst van de koninklijke familie. Dit inspireerde Marja Wittenbols tot het schrijven van een open brief aan de stad, als blijk van waardering voor iedereen die zich inzet om de effecten van armoede te verzachten.
 
Komt goed!
De Syrische Rania Sommakia verliet haar land en familie in 2015 en kwam in Tilburg terecht. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, zet ze zich in voor onderling begrip en vreedzame integratie. Haar krachtige boodschap mocht zij op 27 april jl. uitdragen tijdens een ontmoeting met de koninklijke familie. 
 
Bouwen in de kloostertuin
Rania probeert in Nederland een nieuw ‘thuis’ op te bouwen. Intussen bouwen de zusters aan de Tilburgse Oude Dijk letterlijk aan nieuwe woonruimte. Algemeen adviseur Jos Bergs en provinciaal econoom Hub Paffen vertellen u op pp.?? meer over de bouwplannen.
 
Open Kloosterdag 2017
De artikelen in dit informatieblad geven In-zicht in onze spiritualiteit. Dit thema stond centraal tijdens de landelijke Open Kloosterdag 2017. Op zondag 11 juni jl. organiseerden de zusters aan de Oude Dijk een open kloostermiddag. In het hart van deze uitgave vindt u een fotocollage van deze gezellige, inspirerende en ‘voorbeeldige’ middag.