Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 63, januari 2018

 
Donderdag 23 november 2017 was een bijzondere dag voor alle Zusters van Liefde, wereldwijd. Die dag bestond onze congregatie precies 185 jaar. Dit unieke feit hebben we in grote dankbaarheid en verbondenheid in onze provincie gevierd. In deze speciale uitgave van ons informatieblad 'Zusters' kijken we terug op deze mooie en gezellige feestdag.
 
In deze uitgave aan het begin van het nieuwe jaar blikken we graag in woord en beeld terug op de feestelijke jubileumdag.
 
Mgr. De Korte roemt Zusters van Liefde
U kunt onder meer de dankwoorden die Mgr. De Korte uitsprak tijdens de Eucharistieviering terug te lezen. En foto’s zien van de inzegening van de eerste steen voor de (nieuw)bouw in de kloostertuin aan de Tilburgse Oude Dijk. 
 
Wereldwijd
Het 185-jarig bestaan van de congregatie is wereldwijd gevierd. Ook daarvan laten we u foto’s zien.
 
Feestprogramma
In de ochtend zongen de medewerkers een lied en overhandigden een zonnewijzer aan het bestuur van de Nederlandse provincie. Verder kunt u genieten van de prachtige dans verzorgd door de leeringen van de VHD (Vooropleiding Hedendaagse Dans) en vrolijke muziek door het Kleurrijke mama's Verhalenkoor tijdens het middagprogramma in de aula van Mater. 
 
Gedeelde vreugde is dubbele vreugde
De vier projecten die waren uitgekozen om mee te delen in de feestvreugde worden in dit blad bekend gemaakt. Tot slot laten we het feesttijdschrift zien dat de zusters zelf als ‘cadeau voor elkaar’ maakten.
 
Wij wensen u weer veel leesplezier met deze uitgave van ‘Zusters’!