Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt zes keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 59, december 2016

Vanaf Pinksteren hebben we intens toegeleefd naar het Provinciaal Kapittel 2016. Inmiddels ligt het kapittel alweer achter ons. Saamhorig in Gods Geest hebben de kapittelleden van 16 t/m 23 november met elkaar over wezenlijke onderwerpen gesproken, zoals zorg voor en nabijheid aan zusters en toekomst van religieus leven. Ook hebben zij een nieuw bestuur gekozen voor de komende vier jaar.

Provinciale overste Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, Zr. Mariëtte Kinker en Zr. Celine Welten nemen de bestuurstaak vanaf 1 januari 2017 op zich. In deze uitgave vindt u een fotoverslag van de zes kapitteldagen.

Nabijheid
Binnen de Nederlandse Provincie zijn veel mooie voorbeelden te vinden van zusters die elkaar nabij zijn. In ontmoetingsgroep De Rik, nieuwe stijl in woonzorgcentrum Mater Misericordiae bijvoorbeeld delen zusters op een ontspannen manier lief en leed met elkaar.
 
Rotterdamse zusters
De zusters Laetitia, Mathea en Adrienne vormden decennialang een veilige haven voor schipperskinderen en hun ouders. De drie zijn recent verhuisd van Rotterdam naar Tilburg. Dankzij de inspanning van het bestuur en van medezusters wonen ze nu nagenoeg naast elkaar in Mater. Saamhorigheid in Gods Geest treden zij deze grote stap in hun leven vol vertrouwen tegemoet.
 
Suriname
In het najaar was de nieuwe bisschop van Paramaribo, Mgr. Choennie, op bezoek in Tilburg. Speciaal voor hem was een gezellige ‘kommakandra’ georganiseerd in het Ontmoetingscentrum aan de Oude Dijk. Het werd een feestelijke reünie van oud-missionarissen en bekenden uit Suriname.
 
Boekpresentatie
Eind oktober was er wederom een reünie. Zr. Marie-Thérèse mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek over het Sint Anna Ziekenhuis in Oss. Zowel de samenstellers van het omvangrijke boekwerk als vier zusters die in Oss hebben gewerkt waren hierbij aanwezig.
 
Menslievende Zorg
Het boek gaat over de geschiedenis van de gezondheidszorg en de grote bijdrage die de Zusters van Liefde en andere religieuzen hieraan hebben geleverd. Ook nu nog investeert de Congregatie in de zorg, middels het project Religieus erfgoed Menslievende zorg. Vanuit dit project zijn Zin in Zorg lesbrieven verschenen voor zorgverleners van nu.
 
Werken aan gerechtigheid
Vaste adviseur van het bestuur, mevr. Ivonne van de Kar, vertelt in de rubriek Ons Charisma hoe zij, met andere congregaties en organisaties strijdt tegen mensenhandel. Op velerlei manieren gaat het werk en de bezieling van de Zusters van Liefde door. Het Congregatiegebed op de achterzijde geeft woorden aan die inspiratie en roeping.