Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 65, juni 2018

In de afgelopen drie maanden is er weer veel gebeurd in de Nederlandse provincie. Zoals in de Constituties verwoord is, staan zusters stil bij de tekenen en noden van deze tijd. Daardoor gaan zij mee met hun tijd en blijven zij openstaan voor de ander. De artikelen in deze uitgave laten u bewust stilstaan en meebewegen met de zusters.
 
Begin dit jaar studeerde Frederieke van Erp af op een gebrandschilderd raam van de Emmaüsgangers. Het volgen van een cursus icoonschilderen bij Zr. Delian de Brouwer wakkerde de liefde voor religieuze kunst aan bij deze jonge glazenier.
 
De kracht van het kleine
Jaap Bressers was als een Emmaüsganger. Zijn leven nam een geheel andere wending na een noodlottig duikongeval. Door toedoen van ziekenbroeder Carlos ontdekte hij de kracht van het kleine. Jaap was gastspreker tijdens het afscheid van bestuurssecretaris mevr. Julia Burgers. Na 11 jaar werken op het provincialaat, ging zij 1 maart jl. met pensioen.
 
Schilderij Kardinaal van Rossum
In april 2018 heeft het provinciaal bestuur een groot schilderij van kardinaal Van Rossum overhandigd aan het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Deze redemptorist had een bijzondere band met de Zusters van Liefde. Adjunct-directeur van het KDC mevr. Vefie Poels vertelt daar meer over. Haar verhaal geeft bovendien een boeiend inkijkje in de kerkgeschiedenis.
 
Herontwikkeling Oude Dijk/Kloosterstraat 10
In deze uitgave geven we u een korte update over de bouwactiviteiten in de Tilburgse kloostertuin. Zusters uit Mater Misericordiae zullen naar verwachting in het voorjaar van 2019 verhuizen naar de nieuwe (zorg) appartementen die momenteel worden gebouwd.
 
Zusters Raalte gaan naar Lourdes
Zusters, bewoners en medewerkers van Angeli Custodes maakten een bedevaart van Raalte naar Lourdes. Op de middenpagina’s vindt u een verslag in woord en beeld van hun indrukwekkende reis. Een van de hoogtepunten was de lichtprocessie. “In een lang lint van bewegende lichtjes meebewegen, gaf een intens gevoel van verbondenheid,” aldus pastor Moni Klein Gunnewiek.
 
Verbindende kracht van muziek
Ook muziek verbindt mensen en culturen, ondervonden zusters en hun Syrische vrienden op 15 april jl. tijdens een concert voor en door vluchtelingen.
 
Levenskunst
Provinciaal bestuurslid Zr. Mariëtte Kinker schrijft over Levenskunst. Een vast recept daarvoor is niet te geven. Maar spiritualiteit, God beleven in het leven van iedere dag en de ander echt ontmoeten zijn belangrijke ingrediënten van levenskunst.
Neem er je tijd voor!
 
Wij wensen u een fijne vakantieperiode en tot eind september 2018!