Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt zes keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 60, maart 2017

 
Tijdens het kapitteljaar is, onder meer, gesproken over nabijheid, nieuwbouw, toekomst van religieus leven en duurzaamheid. In deze uitgave van ‘Zusters’ zult u deze onderwerpen ook tegenkomen. 
 
Met de aanbevelingen en besluiten vanuit het kapittel 2016 is het nieuwe bestuur alweer drie maanden aan de slag. Provinciale overste Zr. Marie-Thérèse Brinkmann doet verslag van de eerste honderd dagen. In de rubriek ‘De pen is voor…’ vertelt de Commissie Communicatie hoe zij, ook in deze bestuursperiode, het charisma van de congregatie mede zal uitdragen. 
 
Jubileumboeken
Zusters hebben steeds met aandacht en liefde voor anderen gezorgd, o.a. in het onderwijs en de gezondheidszorg. Dit bevestigen de recent verschenen boeken Meer dan 100 jaar Jozefmavo (aan de Tilburgse oude Dijk) en Sint Jacob in de Plantage. Anderhalve eeuw bejaardenzorg in Sint-Jacob te Amsterdam.
 
Nabijheid
Nu zijn zusters zelf oud en vragen we ons binnen de Nederlandse provincie af “Hoe kunnen we elkaar als zusters ook in deze leeftijdsfase nabij zijn?" 
Zr. Francis’ telefoon staat vol Syrische contacten. Zij was een van de zusters die vluchtelingen welkom heetten aan de poort van de Tilburgse noodopvang in 2015. “Een praatje en een kopje thee op z’n tijd …. Daar heeft toch iedereen behoefte aan?”
 
Luisteren
De internationale beweging ATD Vierde Wereld komt op voor mensen die leven in armoede. Dat doet de organisatie onder meer door aandachtig te luisteren en met hen in gesprek te gaan over het verbeteren van hun situatie. Met de wereldwijde campagne ‘Stop armoede. Samen voor waardigheid’ viert ATD Vierde Wereld in 2017 haar jubileumjaar.
 
Nieuw leven voor Perenlaantje
Het perenlaantje in de Tilburgse kloostertuin heeft plaatsgemaakt voor het bouwen van zorgappartementen voor de zusters in Mater Misericordiae. Gelukkig blazen de gebroeders Jan en Jos Dilven de perenbomen nieuw leven in. Dat doen zij zorgvuldig en met respect voor al wat Moeder Aarde, ‘ons gemeenschappelijk huis’, ons biedt.
 
Levenslessen
“Snoeien, enten en vertroetelen. Dat is het geheim van een lang leven,” aldus Jos Dilven. Met deze levensles, en die van de 90-jarige Zr. Marinette Tibben, kunnen we het voorjaar fris en opgeruimd tegemoet treden.