Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 61, juni 2017

De veelkleurigheid van de herfst doet de zomerzon bijna vergeten. In deze uitgave hebben we een aantal souvenirs verzameld: foto’s en verhalen die u meevoeren naar andere landen en ervaringen. Zo kunt u nog even heerlijk ‘nazomeren’.
 
Op Patmos volgde Zr. Corine de Graaff het spoor van Johannes. In een grot op dit Griekse eiland schreef de apostel het laatste Bijbelboek. Zr. Corine vertelt over een indrukwekkende veelkoppige draak en andere openbaringen.
 
Gift voor Timor-Leste
De zusters uit Timor-Leste waren in juni jl. in Nederland. Als souvenir namen zij een mooie gift mee voor hun moeder-kindproject op Oost-Timor. Dichter bij huis zijn eveneens mooie herinneringen te vinden. Een voorbeeld daarvan is de workshop die Zr. Mel Heuver en verpleegkundige Mariëlle van Mersbergen gaven tijdens een congres in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hier werd een levendig gesprek gevoerd over menslievende zorg. 
 
Sint Jozef Deventer
In de zomer van haar leven woonde en werkte Zr. Liesbeth van der Horst in het Sint Jozef klooster/ziekenhuis in Deventer. Eind juni jl. was ze er terug voor de opening van het nieuw gebouwde verpleeghuis Sint Jozef. Het Jozefbeeld dat zij mee mocht onthullen houdt de herinnering aan de zorg van de Zusters van Liefde levend.
 
Jozefmavo Tilburg
Ook in Tilburg ‘dook’ Jozef deze zomer op. De Jozefmavo heeft de Oude Dijk verlaten, maar Jozef waakt nog steeds als een zorgzame, wijze vader over de leerlingen van het nieuw gebouwde 2College Jozefmavo. De sleutels zijn in augustus overgedragen aan de Nederlandse provincie. 
 
Herontwikkeling
In diezelfde maand is de gymzaal van de school gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe woonzorglocatie voor de zusters. De herontwikkeling vordert gestaag. In de pen is voor vertelt mevr. Judith de Raat hoe de zusters betrokken zijn bij dit proces.
 
Reizen en thuiskomen
Zr. Celine Welten schrijft over het boek ‘De heenreis’ van de theologe Dorothee Sölle, dat ze tijdens haar vakantie herlas. “Geloven is een reis die nooit ophoudt.”
Na het reizen is thuiskomen en terug aan het werk gaan ook weer fijn. Dat blijkt wel uit de enthousiaste verhalen van mantelzorgsters Nellie van Haaren en Kitty Aerssens. En werken is soms een feest: vier medewerkers van het Provincialaat vierden een bijzonder moment in hun werkzame leven.
 
Op de achterzijde kondigen we het 185-jarig bestaan van onze congregatie aan. We verheugen ons nu al op deze gedenkwaardige dag.