Home

In de maand september zendt KRO/NCRV een vierdelige tv-serie over ‘Menslievende Zorg’, vroeger en nu. De TV serie is onderdeel van het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg, waar ook de Zusters van Liefde aan bijdragen. De vierdelige serie wordt uitgezonden vanaf dinsdag 1 september...
Zojuist is de 51e editie van ons informatieblad ‘Zusters’ verschenen, waarin de ontmoeting centraal staat. De zomer is bij uitstek een periode voor rust, ontspanning en hernieuwde inspiratie. Door even niets te moeten, kun je jezelf en anderen weer op een open manier ontmoeten. ...
Maandag 17 augustus jl. vertrok de laatste zuster uit Helmond naar Tilburg. De zusters van Liefde kwamen in 1838 naar Helmond. Zr. Corneline Wouters heeft er meer dan een halve eeuw gewoond en gewerkt. Ze is verhuisd naar woonzorgcentrum Mater Misericordiae in Tiburg.
 ...
De Vredesweek 2015 begint op zaterdag 19 en eindigt op zondag 27 september, met op 20 september de Vredeszondag. Tijdens deze week organiseren vrijwilligers in heel Nederland honderden evenementen die in het teken staan van vrede.
 
Het motto voor de Vredesweek...
Op 3 oktober 2015 start alweer het vijfde seizoen van het Bezield Verband van de Zusters van Liefde. Voor het lustrumjaar is een programma samengesteld rondom het thema ‘Vrouwen in de Bijbel’. Iedereen is van harte welkom op deze vijf zaterdagochtenden in Den Bosch.
 ...
Sinds 2013 ondersteunen tien religieuze ordes en congregaties, waaronder onze congregatie, het project Religieus Erfgoed Menslievende zorg. Het doel is om het gesprek over menslievende zorg breed op gang te brengen in Nederland en zorgverleners van nu te inspireren met de bezieling van...
“Waar de hemel de aarde raakt, daar wordt de mens bewogen” luidt een uitspraak van de Duitse monnik Anselm Grün. Wanneer en waar gebeurt dat? Ieder van u kan daar vast een paar voorbeelden van geven uit het dagelijks leven.
 
Dagelijks word ikzelf geraakt als ik...

Op zaterdag 12 september 2015 wordt de 27e Vredesdag Religieuzen gehouden voor alle religieuzen in Nederland. Het thema is dit jaar: “TREK WEG als zwerver, nomade, pelgrim…”

Wegtrekken is niet zomaar iets. Het vraagt inspanning om het vertrouwde los te laten. Het vraagt moed om...

De landelijke Beweging van Barmhartigheid organiseert een unieke reis, geïnspireerd op het leven en werk van Franciscus van Assisi van 9 t/m 16 april 2016. Het accent ligt op bezinning. Er wordt stilgestaan bij levensvragen als “Wat is werkelijk belangrijk in mijn leven en werk?”...
In het Erfgoedcentrum in Sint Agatha (Cuijk) is tot eind oktober 2015 een tentoonstelling over Teresa van Avila te zien. Teresa van Avila werd 500 jaar geleden geboren. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een van Teresa’s bekendste geschriften: 'Het kasteel van de ziel'. Het...