Home

Sinds Aswoensdag is de Veertigdagentijd, de vastentijd weer begonnen. Tegenwoordig heeft deze tijd een andere betekenis gekregen. In plaats van boetedoening en bekering staat de vastentijd nu vooral in het teken van...

Op zondag 14 juni 2015 is het Open Kloosterdag. Die dag stellen wij ons Moederhuis aan de Oude Dijk, Tilburg open voor ontmoeting. U bent van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda!

...

In maart en oktober dit jaar vinden weerd themadagn plaats voor zusters. Samen zullen we zoeken naar de verbinding die er is tussen verhalen uit de Schrift en ons eigen levensverhaal, omdat we willen komen tot een...

Mevr. Anneleen Beek is lid van het Bezield Verband van de Zusters van Liefde. Zij maakte een korte film over het Heilig Hartbeeld van de Zusters van Liefde bij het Westeinde ziekenhuis. Hierin vertelt zij hoe dit beeld én de Zusters van Liefde haar blijvend inspireren.

...

Dit jaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) ...