Home

Op zondag 13 december aanstaande is er een Kerstconcert in de Grote Kapel aan de Kloosterstraat 10, Tilburg. Het concert wordt verzorgd door het Tilburgs Christelijk Gemengd Koor, onder leiding van dirigent René Dentro. Het concert begin om 14.30 uur. U bent van harte welkom!
...

Maandag 23 november jl. was het 183 jaar geleden dat de congregatie is gesticht. De stichtingsdag werd gevierd met een viering en een feestelijk bijeenzijn van zusters, personeel en bondgenoten van Bezield Verband en de Barach groep. ‎Dhr. Ralf Bodelier‬ van het ...

Op zaterdag 7 november jl. organiseerden Zr. Netty Daamen en vrijwilligers weer een garageverkoop aan de Oude Dijk in Tilburg. Zoals ieder jaar was er veel belangstelling voor de uitgestalde meubels, sieraden en kerstspullen. De opbrengst van deze garageverkoop is bestemd voor een goed...
De Global Catholic Climate Movement (GCCM) een petitie opgesteld, die eenieder kan ondertekenen. Tijdens de klimaatconferenties in november wordt de handtekeningen aangeboden aan de politieke leiders die dan in Parijs bijeen zijn. Een groot aantal Zusters van Liefde heeft deze petitie...
Sinds enige tijd wordt het nieuws gedomineerd door grote groepen vluchtelingen die naar Europa reizen. Deze mensen willen hun leven en dat van hun gezin redden door te vluchten voor vallende bommen en ander oorlogsgeweld.
 
Steeds weer zijn er mensen die zeggen...
In het voor- en najaar zijn in totaal zes themadagen voor zusters gehouden in respectievelijk Arnhem en Tilburg. In samenwerking met theologe Ineke Popma is gekozen voor het thema ‘Beproefd en geliefd’. Net als in voorgaande jaren was er weer veel animo voor deze dagen.
 ...
De Indonesische Provincie gedenkt op 27 en 28 november 2015 het feit dat onze eerste zusters er 130 jaar geleden begonnen zijn. Bovendien zullen vier zusters de professie voor het leven afleggen.
 
Op 12 juli 1885 zijn de eerste Zusters van Liefde aan de slag...
De oktoberuitgave van het informatieblad ‘Zusters’ is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de vluchtelingenproblematiek en de tv-serie ‘Bezieling in de Zorg’. Deze tv-serie maakt onderdeel uit het van project ‘Religieus Erfgoed. Menslievende Zorg’. Als Zusters van Liefde zijn wij...
Benieuwd wat er zoal gebeurt binnen de Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde? Bekijk dan het nieuwe fotoalbum 'Jaaroverzicht 2015'. Aan de hand van het informatieblad 'Zusters' geven wij u een foto-impressie van gebeurtenissen die dit jaar hebben...
Dagelijks worden we geconfronteerd met de vluchtelingenproblematiek in Europa, en dus ook in Nederland. Als Provinciaal Bestuur van de Zusters van Liefde zullen wij niet nalaten van betekenis te zijn in ons land.
 
Vanuit onze barmhartige houding proberen wij aan...