Home

Op zaterdag 5 juli jl. is voor de eerste keer in Tilburg een 'Keti Koti Verzoeningstafel' georganiseerd door een aantal Surinaamse Nederlanders.

Zo’n 30 mensen waren bijeen in het Ontmoetingscentrum...

De leden van de Commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (CMOV) staan volledig achter het thema “Wapen je met vrede” dat leidraad is voor de Vredesweek van 20 tot 28...

Licht en donker, vreugde en verdriet, leven en dood, zaaien en oogsten, momenten in het leven van ieder mens. Met de beelden van de vliegtuigramp nog op ons netvlies wordt ons weer eens duidelijk, dat we ons leven niet in eigen hand hebben. ...

Op woensdag 30 juli zijn de provinciaal bestuursleden op de koffie geweest bij de zusters in Insula Dei te Arnhem. Eind april hebben zij op dezelfde manier de zusters in Angeli Custodes te Raalte bezocht. De...

Zojuist is het blad 'Zusters', nr 45, verschenen. In deze uitgave doen we onder meer verslag van de vele feestelijkheden die binnen de congregatie gevierd zijn. Zo is op de middenpagina's een kleurrijke fotocollage opgenomen van de viering van het 10-jarig...

Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar een reeks van drie themadagen voor de zusters. De afgelopen maand hebben veel zusters de tweede themadag bijgewoond. Lazarist Tjeu van Knippenberg vertelde over de tien geboden, de tien woorden, de...

De 26ste Vredesdag wordt op zaterdag 13 september 2014 gehouden in het Piersoncollege in ’s-Hertogenbosch. Het thema is: Delen om te leven!

De inleiding ‘Geroepen om te delen,...

De Commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (CMOV) van de Zusters van Liefde wil u graag wijzen op de Vredesweek 2014. Deze week wordt dit jaar van 20 tot 28 september gehouden. Het thema is 'Wapen je met Vrede’...

Van 5 tot en met 15 oktober zal in Rome de ICC (Internationale Congregationele Conferentie) plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de deelnemers zich bezinnen op wereldwijde thema’s.

...