Home

Op onze Stichtingsdag sluiten wij het Provinciaal Kapittel 2016 af. In de ochtend worden de laatste kapittelzaken afgerond. Dan gaan de kapittelmappen dicht en volgt nog een korte terugblik op de intensieve kapitteldagen.

In de middag is het nieuwe bestuur bevestigd tijdens de...

Op deze voorlaatste dag van het Provinciaal Kapittel hebben de kapittelleden de conceptaanbevelingen en besluiten kritisch doorgenomen. In de middag is een nieuw Provinciaal Bestuur gekozen. 
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann is opnieuw gekozen tot Provinciale...
Voor de tiende keer organiseerde Zr. Veerle De Belder de Dorcas voedselactie in Tilburg. In het weekend van 4 en 5 november 2016 zamelden zij en een groot aantal vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten.
 
Zr...

In het weekend ontvingen wij het droeve bericht dat mevr. Will van de Ven, hoofd communicatie van de KNR, op 18 november 2016 is overleden. Zij was 25 jaar in dienst van de KNR. Wij zullen haar als persoon en haar...

Vrijdag 18 november 2016. Deze derde dag van het kapittel staan de onderwerpen toekomst van religieus leven, duurzaamheid en communicatie op de agenda. Ook bereiden de kapittelleden zich voor op de keuzeprocedure. De spanning om tot een weloverwogen bestuurskeuze te komen, is voelbaar. Aan...
De kapittelkaars wordt ontstoken. We beginnen aan de tweede dag van het kapittel. Zr. Mel Heuver en Zr. Paulien Mul hebben een korte bezinning over Geloof voorbereid. Na het lezen van het verhaal over het kleine mosterdzaadje, is er voor ieder een zakje mosterdzaadjes, want: “Zaaien, daar...
Vandaag, woensdag 16 november 2016, is de zesdaagse Kapittelvergadering 2016 van start gegaan. In een volle kapel ging kapittelbegeleider pater Wim Holterman osfs voor in de Eucharistieviering met als thema ‘Saamhorig in Gods Geest’. Tijdens de viering is de kapittelkaars ontstoken. Dit...
Op zaterdag 12 november a.s. vindt weer een bijeenkomst plaats van Bezield Verband Zusters van Liefde. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Ik deel met je’. Ook u bent van harte welkom!
 
Bezield verband Zusters van Liefde organiseert bijeenkomsten voor mensen die...

Op zaterdag 15 oktober 2016 vond een bijeenkomst plaats van de Regionale Kring van Barmhartigheid - Tilburg. Het thema was dit keer 'Ontmoeting en Barmhartigheid'. Ter inspiratie reiken wij u hier het verslag aan van deze boeiende bijeenkomst. Tijdens de...

Op 1 november 2016 heeft de Vincentiaanse Familie Nederland (FamVin) haar najaarsbijeenkomst gehouden in de aula van Mater Misericordiae in Tilburg. Twee keer per jaar komen familieleden van FamVin Nederland bij elkaar. Een van de aanwezigen, die er die dag voor het eerst was, merkte op: “...