Home

In aanloop naar het Provinciaal Kapittel verschijnt er iedere maand een bezinningskaart. De kaarten gaan in op het kapittelthema: 'Barmhartigheid verbindt ons'. Onder de oranje menuknop 'Kapittel' vindt u deze bezinningskaarten. U vindt er ook suggesties om u verder te verdiepen in het...

De Zusters van Liefde en de Beweging van Barmhartigheid organiseren het Drieluik ‘Vrouwelijke mystici’. D...
In aanloop naar de kapittelvergadering in november 2016 ontvangen zusters, medewerkers en bondgenoten iedere maand een papieren bezinningskaart. De bezinningskaart van juli gaat over 'Barmhartigheid verbindt ons wereldwijd'....
Tijdens Keti-Koti, Surinaams voor ‘verbroken ketenen’, wordt de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 herdacht. Landelijk, en ook in Tilburg, wordt hieraan aandacht besteed. Op zaterdag 16 juli organiseert Keti-Koti Werkgroep...
In Rotterdam eindigt op 31 juli a.s. een tijdperk met de sluiting van het schipperscentrum aan de Mauritsweg in Rotterdam. De laatste 20 jaar heeft dit centrum vooral gedreven op het vrijwilligerswerk van onze drie zusters Laetitia,...
De afgelopen maand kwam er een verrassend bericht uit het Vaticaan: op verzoek van Paus Franciscus is de kerkelijke feestkalender aangepast. Maria Magdalena heeft op initiatief van de Paus dezelfde status gekregen als de twaalf apostelen. Dat betekent dat haar positie in de kerk...
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft in dit Jaar van Barmhartigheid wederom het initiatief genomen voor de Religieuzenprijs. In het begin van dit jaar is gevraagd om nominaties in te sturen voor deze prijs. Uit dertig nominaties zijn tien barmhartige initiatieven...
De komende tijd is Zr. Ursula van de Ven in Nederland. In de afgelopen periode is ze intensief aan de slag is geweest in Brazilië. 
 
In het juninummer van het informatieblad 'Zusters' heeft een...
“Ik leef in reservetijd”, hoorden we pater Tjeu Timmermans, karmeliet, in de laatste periode regelmatig zeggen. Op 28 juni jl. is hij, na een ziekbed, overleden.
 
Volgens Prior Provinciaal Jan Brouns O. Carm heeft pater Timmermans zich in betrekkelijk korte tijd...

Zestig jaar geleden werd de eerste steen gelegd in de kapel van woonzorgcentrum Insula Dei in Arnhem. Afgelopen dinsdag, 5 juli 2016, is daar extra aandacht aan gegeven, met koffie en gebak en een feestelijke viering in de kapel. Ook de Zusters van Liefde die in Insula Dei wonen en op het...