Home

Zr. Corrie Langermans en haar dertien broers en zussen zijn zondag 31 augustus jl. samen duizend jaar geworden. Het jubileum wordt vandaag, 5 september, gevierd o.a. met een huifkartocht in Geffen. In dagblad BN de Stem verscheen een artikel over dit heuglijk feit. Hierin wordt speciaal...

In de maand september vieren we als Zusters van Liefde twee belangrijke feesten: Maria, Moeder van Barmhartigheid en van Vincentius à Paulo.

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn twee kenmerken van de levenshouding van Maria. Het zijn ook aspecten van onze spiritualiteit,...

In het najaar van 2014 lanceert Museum Catharijneconvent in Utrecht het omvangrijke project 'Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen.' Dit project bestaat uit een expositie, een online platform, ontmoetingen, een inspiratiehuis, rondleidingen, lezingen, debatten, stadwandelingen en...

De Beweging van Barmhartigheid organiseert een leerroute Barmhartigheid in de periode van november 2014 t/m maart 2015. Eenieder die zich wil verdiepen in de weg van barmhartigheid is hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden plaats in conferentiecentrum ZIN te Vught.

Het...

In 2011 is Bezield Verband gestart als een ontmoetingsplaats van mensen die zich geïnspireerd weten door barmhartigheid, eenvoud en hedendaags geloven. Zowel medezusters als mensen van buiten nemen hieraan deel.

De groep komt regelmatig bij elkaar. Het idee...

Jaarlijks wordt de Vincentiaanse Pelgrimstocht georganiseerd in samenwerking met de Fraters CMM. Dit jaar nemen vanuit onze congregatie Zr. Netty Daamen en Zr. Mel Heuver de organisatie mede op zich.

De Vincentiustocht vindt plaats van ...

De Commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (CMOV) van de Zusters van Liefde wil u graag wijzen op de Vredesweek 2014. Deze week wordt dit jaar van 20 tot 28 september gehouden. Het thema is 'Wapen je met Vrede’.

Meer informatie
Nadere informatie en...

Op zondag 28 september aanstaande vieren we het heuglijke feit dat dhr. Willem Brok, vaste adviseur van het provinicaal bestuur, 25 jaar diaken is. Samen met pastor Hein Tops zal hij voorgaan in de Eucharistieviering in de Grote kapel.

Wij feliciteren hem graag op...

Van 5 tot en met 15 oktober zal in Rome de ICC (Internationale Congregationele Conferentie) plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de deelnemers zich bezinnen op wereldwijde thema’s.

Thema's zijn onder meer:

  • Economie...

De leden van de Commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (CMOV) staan volledig achter het thema “Wapen je met vrede” dat leidraad is voor de Vredesweek van 20 tot 28 september 2014. Zij steunen de hierna volgende gedachte van PAX, overgenomen uit het tijdschrift...